Šime

Home/Šime

About Šime

Predstavnik SHARE projekta - Hrvatska u SHARE-ERIC (http://www.share-project.org/contact-organisation/share-eric.html) Odgovornost, vrlo dobe komunikacijske vještine i spremnost na timski rad.
http://www.efzg.unizg.hr/doc-dr-sc-sime-smolic-31047/31047
Go to Top