SHARE Hrvatska Logo

Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi

Glavna multinacionalna istraživačka baza podataka o demografskom starenju u Europi.

Opis projekta SHARE

Projekt “SHARE – Istraživanje o zdravlju, starenju i umirovljenju u Europi” je multidisciplinarno i međunarodno panel istraživanje kojim se prikupljaju mikropodaci o zdravlju, umirovljenju, socio-ekonomskom statusu, socijalnim i obiteljskim mrežama osoba u dobi od 50+ godina.

Ciljevi i očekivani rezultati

Implementacijom projekta SHARE ublažit će se problem nedostatka kvalitetnih i međunarodno usporedivih podataka te ojačati administrativni kapaciteti tijela, nadležnih za provođenje politika temeljenih na dokazima. Prikupljeni podaci poslužit će kao znanstvena podloga za donošenje efikasnijih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života građana i uštede javnog novca.

VIDEO

Projekt SHARE u Europi

SHARE Map Placeholder
SHARE Map
SHARE Map ( copy) Placeholder
SHARE Map ( copy)

O PROJEKTU

PUBLIKACIJE

Novosti i zanimljivosti

Projekt SHARE: Corona istraživanje, Podaci, Mediji

PROVEDBA I FINANCIRANJE PROJEKTA

Korisnik projekta SHARE (br. ugovora UP.01.3.2.03.0001) je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Uprava za mirovinski sustav, a Partner je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Projekt sufinancira Europska unija (EU) iz Europskog Socijalnog Fonda. Ugovorena vrijednost projekta je 9.983.493,87 kuna pri čemu EU potpora iznosi 100%. Predviđeno trajanje projekta je od 2018. do 2023. godine. Više informacija moguće je dobiti upitom na [email protected]. Izradu web stranice sufinancirala EU iz Europskog socijalnog fonda.

EFZG Logo
SHARE-ERIC Logo
ESF Lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda