SHARE Hrvatska Logo

Doprinos projekta SHARE u istraživanju socijalnih, zdravstvenih i ekonomskih učinaka COVID-19

Nastavlja se 8. val glavnog terenskog istraživanja studije SHARE putem telefonskih intervjua uz dodatak posebnog anketnog upitnika „SHARE Corona“