Knjiga odabranih rezultata

Brošura 2022

SHARE Brošura 2022

Letak 2022

SHARE Letak 2022

Brošura za ispitanike 2022

Knjiga prvih rezultata

Brošura za ispitanike 2019

Plakat

SHARE Poster

Brošura 2019

SHARE Brošura 2022

Letak 2019

SHARE Letak

Rezultati 7. vala – SHARE Finska

Promo video

EFZG Logo
SHARE-ERIC Logo
ESF Lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda