Plakat

SHARE Poster

Brošura

SHARE Brošura

Letak

SHARE Letak

Brošura za ispitanike

Promo video

MRMS Logo
EFZG Logo
SHARE-ERIC Logo
ESF Lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda