1. Što je SHARE?

SHARE (The Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe) je istraživačka infrastruktura, longitudinalna i multinacionalna istraživačka baza o demografskom starenju. Ovaj projekt nam pomaže boljem razumijevanju velikog izazova 21. stoljeća – demografskog starenja.
Projekt teži boljem razumijevanju o tome gdje smo, kamo idemo i kako možemo utjecati na kvalitetu života tijekom procesa starenja– podjednako, kako pojedinca tako i društva u cjelini. Za donošenje učinkovitih politika u području zapošljavanja, zdravstva, mirovinskog osiguranja, socijalne skrbi ili obrazovanja, potrebni su podaci iz istraživanja u kojima se pojedinci prate duže razdoblje.
Takvim pristupom mogu se dobiti povratne informacije o utjecaju mjera pojedinih javnih politika ili intenzivnih društveno-ekonomskih promjena na živote pojedinaca.

2. Tko provodi i financira projekt?

Projektne aktivnosti provode Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MROSP) kao Korisnik i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu kao Partner. Projekt SHARE (šifra projekta: UP.01.3.2.03.0001) u Hrvatskoj financira EU iz Europskog Socijalnog Fonda, a provodi se u okviru Specifičnog cilja 8.vii.2. – Povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere aktivne politike zapošljavanja (APZ).
Ukupna ugovorena vrijednost projekta iznosi 9.983.493,87 kuna
pri čemu EU potpora iznosi 100%. Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je do lipnja 2023. godine tj. do završetka 8. i 9. vala studije, a djelomično će pokriti i 10. val predviđen za razdoblje 2022.-2023.

3. Što je povod za implementaciju projekta?

Institucionalni, a posebice analitički kapaciteti hrvatskih institucija tržišta rada za procjenu učinaka demografskog starenja još uvijek su nedovoljno razvijeni (npr. u pogledu dostupnosti podataka i znanja za njihovu primjenu, statističku ili ekonometrijsku analizu, znanja za stvaranje novih usluga i sl.).
Snažna podrška Europske komisije za stvaranjem Europske studije o starenju kojom će se obuhvatiti sve članice Europske unije (EU). Studija je nužna za suočavanje s izazovima demografskog starenja i reformiranja mirovinskog sustava, modernizaciju institucija i politika na tržištu rada, reformu sustava zdravstva i socijalne skrbi.

4. Koji su ciljevi projekta?

Povećati dostupnosti i kvalitetu javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ, moguće je postići modernizacijom i standardizacijom podataka.
Osposobiti zaposlene u institucijama na tržištu rada
za pružanje novih ili poboljšanih usluga.

5. Što je svrha projekta?

Podaci prikupljeni u sklopu ovog projekta poslužit će, među ostalim, kao znanstvena podloga za modernizaciju ustanova tržišta rada tj. pridonijet će poboljšanju kvalitete pruženih usluga. Projektom će se omogućiti zaposlenima u institucijama tržišta rada edukacije i osposobljavanja za pripremu kvalitetnijih analitičkih podloga npr. za donošenje politika temeljenih na dokazima, povećanje razine njihovog stručnog znanja, ICT vještina i sl.
Nadalje, povećat će se raspoloživost podataka – prikupit će se podaci koji do sada u Hrvatskoj nisu postojali – a samim time i mogućnosti provođenja specifičnih analiza i kvalitetnih međunarodnih usporedbi.

6. Koja je EU dimenzija projekta?

Projekt SHARE usko je povezan s mjerama koje potiče Europska komisija za povećanje zapošljivosti mladih osoba, povećanje stope participacije starijih radnika na tržištu rada ili mjerama koje su usmjerene na reforme mirovinskih sustava u zemljama EU. Za stvaranje tih mjera potrebni su harmonizirani i kvalitetni podaci iz svih zemalja članica.
Ključni podaci koji se prikupljaju u SHARE bazi podataka, posebno su važni za reformske procese, posebice prilikom izrade mirovinskih, zdravstvenih ili socijalnih politika u okvirima pojedinih ministarstva ili posebnih zavoda u javnoj upravi.
Dosadašnji primjeri korištenja podataka prikupljenih u studiji SHARE (npr. u Italiji, Češkoj Republici, Francuskoj, Austriji i Njemačkoj), pokazali su da je moguće reformirati postojeće mirovinske, zdravstvene, socijalne politike i implementirati nove, i pri tome ostvariti značajne financijske uštede. Navedeno je posebno važno za zemlje koje imaju značajna proračunska ograničenja ili se nalaze u proceduri prekomjernog deficita, kao što je to slučaj s Hrvatskom.

EFZG Logo
SHARE-ERIC Logo
ESF Lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda