Prošli Događaji

Početna stranica » Događaji » Stranica 2

Edukacije “Up and Running in Stata” i “Stata Programming”

Online

U razdoblju od 21. rujna do 21. listopada 2020. održane su 2 online edukacije za edukatore pod nazivom "Up and Running in Stata" i "Stata Programming" organizirane od strane TStat Training. Dr. Una-Louise Bell održala je edukacije u trajanju od 18 sati predavanja i vježbi na računalu.

Predstavljanje knjige prvih rezultata na temelju podataka iz 6. i 7. vala studije SHARE

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (online) Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Na temelju podataka iz šestog i sedmog vala studije SHARE nastala je knjiga prvih rezultata u kojoj se predstavljaju kratka istraživanja koja pokrivaju razne teme iz socio-ekonomskog statusa i zdravlja pojedinaca tijekom životnog ciklusa. SHARE poseban naglasak stavlja na međusobnu povezanost između zdravlja, društvenog blagostanja i socioekonomskog statusa starijih osoba. Zdravlje, ekonomski status i socijalne mreže osobe nisu predodređeni. Naprotiv, oblikuju ih uzajamno djelovanje biologije, uvjeta odrastanja u roditeljskom/obiteljskom okruženju i obrazovanja osobe tijekom životnog ciklusa. Ova monografija daje dakle pregled prvih rezultata šestog i sedmog vala studije te služi kao svojevrsna inspiracija za uvid u to koje vrste istraživanja SHARE podaci omogućuju. Konačno, SHARE ima jedinstveni interdisciplinarni, cjeloživotni i međunarodno komparativni pristup. Zbog tog razloga, Europska komisija i zemlje članice koriste podatke iz studije SHARE radi, među ostalim, procjene troškova zdravstva i dugotrajne skrbi, očekivanog trajanja zdravog života i primjerenosti (adekvatnosti) mirovina preko kojih Europska komisija redovito ocjenjuje nacionalne mirovinske sustave zemalja članica.

SHARE sastanak – Post-Field Rehearsal 9. SHARE vala

Online

Od 14. do 15. travnja 2021. online će se održati Post-Field Rehearsal (FiRe) devetog vala studije SHARE. FiRe je zadnji test upitnika devetog SHARE vala prije početka glavnog terenskog istraživanja.

SHARE trening – Main CATI TTT 9. SHARE vala

Online

Od 31. svibnja do 1. lipnja 2021. održat će se online Main CATI TTT tj. trening-trenera za drugi val SHARE Corona telefonske ankete u sklopu 9. vala studije SHARE.

SHARE trening – Main CAPI TTT 9. SHARE vala

Online

Od 6. do 7. listopada 2021. održat će se online Main CAPI TTT tj. trening-trenera za glavno terensko istraživanje u sklopu 9. vala studije SHARE. 

SHARE sastanak – Najava 10. SHARE vala

Online

Od 17. do 19. studenog 2021. online će se održati sastanak kojim će se najaviti deseti val studije SHARE. Raspravljat će se o budućnosti studije u ovim izazovnim vremenima.

SHARE sastanak – Mid-Term 9. SHARE vala

Online

Od 30. do 31. travnja 2022. online će se održati sastanak na kojem će se raspravljati o trenutnom stanju terena 9. vala. Također će se predstaviti i planirane promjene upitnika u idućim SHARE valovima.

Go to Top