SHARE sastanak - Post-Pretest 10. SHARE vala

Loading Događaji

SHARE sastanak u Bratislavi, Slovačka održat će se od 25. do 27. listopada 2023. Glavna tema sastanka bit će pregled provedenog pretesta desetog vala studije SHARE. Također, raspravljat će se i o budućnosti studije SHARE, odnosno o provedbi budućih valova.

Podijelite ovaj događaj!

Go to Top