SHARE User Conference & Budapest Pension Seminar

Početna stranica » Događaji » SHARE User Conference & Budapest Pension Seminar
Loading Događaji

The Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (SHARE) održat će 6. konferenciju za korisnike (SHARE User Conference) u suradnji sa Budapest Pension Seminar, Budimpešta, Mađarska, 19. i 20. rujna 2019. Tema konferencije je „Razumijevanje društava koja stare“.

Demografske promjene jesu i ostat će jedan od glavnih izazova za europska društva. Podaci iz studije SHARE predstavljaju jedinstven alat za istraživanje, opisivanje i razumijevanje procesa starenja kao i života ljudi u društvima koja stare. Važnost podataka iz studije SHARE ogleda se kroz međunarodnu perspektivu te uključivanje istraživača iz različitih znanstvenih područja.

Go to Top