Sastanak nakon pretesta 8. SHARE vala

Loading Događaji

Projektni sastanak nakon Pretesta u 8. valu studije SHARE održan je od 7. do 9. rujna 2018. u Rigi, Latvija (Maza Gilde, Amatu iela 3, Riga). Na sastanku su prezentirani i analizirani rezultati Pretesta provedenog u 27 europskih zemalja i Izraelu tijekom lipnja i srpnja 2018. U sklopu projektnog sastanka, održane su kratke prezentacije radova koji će se naći u Knjizi prvih rezultata šestog i sedmog vala SHARE-a.

Podijelite ovaj događaj!

Go to Top