Prošli Događaji

Početna stranica » Događaji
Loading Događaji

Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 8. studenoga 2022. održana je prva radionica u sklopu projekta SHARE. Radionica je organizirana od strane Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u partnerstvu s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu.

Jedan od ciljeva Projekta je povećati znanja i vještine osoblja u javnim institucijama u području prikupljanja podataka, korištenja podataka za oblikovanje, donošenje i provedbu mjera politika temeljenih na dokazima te razvoja nacionalnih instrumenata za njihovu evaluaciju što se planira provesti održavanjem ovakvih radionica.

Nakon skoro tri godine odgađanja, dugoočekivani SHARE sastanak u Helsinkiju, Finska održat će se od 14. do 16. rujna 2022. Glavna tema sastanka bit će priprema desetog vala studije SHARE.

Od 30. do 31. travnja 2022. online će se održati sastanak na kojem će se raspravljati o trenutnom stanju terena 9. vala. Također će se predstaviti i planirane promjene upitnika u idućim SHARE valovima.

Od 17. do 19. studenog 2021. online će se održati sastanak kojim će se najaviti deseti val studije SHARE. Raspravljat će se o budućnosti studije u ovim izazovnim vremenima.

Online se održava nacionalni trening anketara za glavno terensko istraživanje 9. vala studije SHARE. Anketiranje će se provoditi licem u lice uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Od 6. do 7. listopada 2021. održat će se online Main CAPI TTT tj. trening-trenera za glavno terensko istraživanje u sklopu 9. vala studije SHARE.

Cilj treninga trenera je obuka članova znanstvenih timova i istraživačkih agencija prije pripreme i provedbe nacionalnih treninga anketara (NTS) i početka glavnog terenskog istraživanja koje će se provoditi licem u lice uz pridržavanje epidemioloških mjera.

Online se održava nacionalni trening anketara za drugo SHARE Corona telefonsko anketiranje u sklopu 9. vala studije SHARE. Prvo SHARE Corona telefonsko anketiranje provedeno je u lipnju i srpnju 2020. godine.

Od 31. svibnja do 1. lipnja 2021. održat će se online Main CATI TTT tj. trening-trenera za drugi val SHARE Corona telefonske ankete u sklopu 9. vala studije SHARE.

Cilj treninga trenera je obuka članova znanstvenih timova i istraživačkih agencija prije pripreme i provedbe nacionalnih treninga anketara (NTS) i početka glavnog prikupljanja podataka putem telefonske ankete.

Od 14. do 15. travnja 2021. online će se održati Post-Field Rehearsal (FiRe) devetog vala studije SHARE. FiRe je zadnji test upitnika devetog SHARE vala prije početka glavnog terenskog istraživanja.

Tijekom ovog testiranja upitnika, prikupljeni su podaci na temelju 100-tinjak telefonskih intervjua u dvije faze. Prva faza obuhvatila je testiranje SHARE Covid-19 upitnika, dok je druga faza obuhvatila testiranje glavnog SHARE upitnika devetog vala (2021.-2022.).

Go to Top